กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี 24-30พ.ค.65

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2565

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
– เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
– มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์
– สามารถใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Power point) ได้
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
– ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัย
– ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา

วิธีการสมัคร
– ดำเนินการพิมพ์เอกสารใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามเอกสารแนบ
– จัดส่งไฟล์เอกสารใบสมัครงาน พร้อมด้วยหลักฐานการรับสมัครงานมาที่ EMAIL : radiothailand2017@gmail.com
– ชื่อเรื่องระบุว่า “ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน”

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2277 8489

 

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *