กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบันทึกข้อมูล ( บัดนี้ – 14 มกราคม 2565 )

กระทรวงการต่างประเทศ
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : ลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (คนพิการ)
ตำแหน่ง : พนักงานบันทึกข้อมูล
เงินเดือน : 15,000 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

 

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *