งานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ บุคลากรวิชาการพัสดุภัณฑ์ ( 30 ธ.ค. – 7 เดือนมกราคม 2565 )

 

จังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *