สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายแพทย์ปฏิบัติการ ( 23 – 29 ธันวาคม 2564 )

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
เงินเดือน : 18,020 – 23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *