ศูนย์ฝึกอบรมฯ สตช.ชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิม.3-ป.ตรี 22อัตรา

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

กองสวัสดิการ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี)

1. ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

2 พนักงานฝ่ายบัญชี 1 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

3. พนักงานฝ่ายการขายและตลาด 2 อัตรา
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง, ปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

4. พนักงานฝ่ายต้อนรับ 4 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรีทุกสาขา บริหารธุรกิจ, การโรงแรม หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

5 .พนักงานฝ่ายบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง 3 อัตรา
คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

6. พนักงานบริการ (ยกกระเป๋า) 2 อัตรา
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้มี คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

 

คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้มี คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน (ใบประกอบวิชาชีพ) หรือการ ทดสอบฝีมือการทำอาหาร

8. หัวหน้าฝ่ายช่าง 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

9. ช่างเทคนิค 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

10. พนักงานฝ่ายซักรีด  1 อัตรา
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ เทียบเท่า หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

11. พนักงานฝ่ายบริการห้องพัก 5 อัตรา
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หมายเลข โทรศัพท์ 038 240 275 โดยสมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 038-241357 / 095-9172266

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  https://www.thaijobsgov.com/

 

 

 

 

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *