สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2565 เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายาอัตรา

 

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2565 เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนหลายอัตรา
ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ทำการเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกี่ยวกับธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่​​หลักในการบริหารจัดการให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน
กลุ่มตำแหน่งงาน
กลุ่มสาขาวิชา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
วิศวกรระบบ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย IT(ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจชำระเงินและพันธบัตร(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
เจ้าหน้าที่ IT 28 อัตรา(ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส สายกำกับสถาบันการเงิน 1-2(ปิดรับสมัคร วันที่ 6 มีนาคม 2565)
นิติกร / นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สายกฎหมาย(ปิดรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2565)
รองผู้อำนวยการ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2565)
ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2565)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2565)
ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร(ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2565)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร(ปิดรับสมัคร วันที่ 20 มีนาคม 2565)
ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 ฝตท. สนช.(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 27 มีนาคม 2565)
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)
คำอธิบาย :     ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี
ด้านกฎหมาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการเงิน
ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านอื่น ๆ
กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
ด้านบัญชี
โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส (พนักงานสัญญาจ้าง 3 ปี)

สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ (คลิ๊กที่นี่)

ข้อมูลติดต่อของ ธปท.
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
สถานที่ติดต่อ: 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ช่องทางและวิธีการติดต่อ:  recruit@bot.or.th

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.jobthaidd.com/

 

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *