สมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 มกราคม 2565

สถาบันนิติเวช เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ

ประกาศสถาบันนิติเวช เรื่อง รับสมัครเลือกสรรเพื่อบรรจุรวมทั้งแต่งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ดำเนินการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ทำการ (ปริญญาตรี)
จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอันอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน ที่ เดือนกุมภาพันธ์ รับประกัน ในสาขา วิชาวิธีการหมอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางรังสีวิธี ทางชีวเวชศาสตร์ ทางพันธุศาสตร์ ทางวิชาพฤกษศาสตร์ ทางปรมาณูเทคโนโลยี ทางอุปกรณ์ศาสตร์

 

2. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ( ปริญญาโท)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างรายเดือน 17,500 – 19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณสมบัติอันอื่นที่เปรียบเทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ เดือนกุมภาพันธ์ การันตี ในสาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีพินิจพิจารณา ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติเวช สาขาวิชาวิธีการหมอ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเลือดวิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางพิษวิทยา ทางรังสีเคล็ดวิธี ทางชีวเวชศาสตร์ ทางพันธุศาสตร์ ทางวิชาพฤกษศาสตร์ ทางปรมาณูเทคโนโลยี ทางสิ่งของศาสตร์

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกเฟ้น สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 1 วัน เมื่อวันที่ 6 – 12 ม.ค. 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ https://cifs.thaijobjob.com

ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *