สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯปทุมธานี รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-8พ.ค.65

 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 13 รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการประชารัฐ(ปทุมธานี) ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2565

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 13 การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการตามแนวทางประชารัฐ

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ชื่อว่า “สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาขา 13” พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการ รับสมัครทาง E-Mail (info13@villagefund.orth) ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-3642-5566 หรือ 0-6122-72952

 

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *