สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นบุคลากรราชการทั่วๆไป อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นบุคลากรราชการทั่วๆไป อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เวลานี้ ถึง 20 มี.ค. 2565
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเฟ้นเป็นบุคลากรราชการทั่วๆไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แล้วก็ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปริมาณ อัตรา
ค่าจ้างรายเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– 
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณสมบัติอันอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จากที่ กุมภาพันธ์ รับประกัน

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปริมาณ อัตรา
ค่าจ้างรายเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณสมบัติอันอื่นที่เทียบเคียงได้โนระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
2) 
อนุปริญญาหลักสูตร ปี ต่อจากวุฒิบัตรประโยคม.ปลาย หรือเสมอกัน หรือคุณสมบัติอันอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
3) 
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word, Excel, Power Point)
4) 
สามารถไปทำงานในหน่วยงานที่อยู่บ้านนอกได้โดยไม่มีเงื่อนไข

การรับสมัคร
ผู้มุ่งหวังจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที 11 – 20 เดือนมีนาคม 2565 ตลอด 1 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็ปไซต์ https://oae.thaijobjob.com

ข้อมูลอื่นๆ
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *