ด่วน!!! รับเยอะ 88 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ป.ตรี ทุกสาขา

เงินเดือน 18,000++
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 88 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 23 พฤษภาคม 2565
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรีทุกสาขา)
จำนวน 53 อัตรา
2. นักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรี ทุกสาขา)
จำนวน 16 อัตรา
3. นิติกร
จำนวน 11 อัตรา
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
5. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
6. นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
จำนวน 1 อัตรา
หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *