สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (หน่วยงานมหาชน) เปิดรับสมัครสอบเพื่อดำเนินการ สถาบัน 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่ตอนนี้ถึง 14 เดือนมกราคม 2565

ประกาศสถาบันปรับปรุงหน่วยงานชุมชน (หน่วยงานมหาชน) เรื่อง รับสมัครคัดคนทั่วๆไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการสถาบัน ครั้งที่ 2/2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. คนเขียนแบบ ขึ้นอยู่กับ สำนักบ้านมั่นคงรวมทั้งที่ดิน
ปริมาณ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ สถาปัตยกรรมแผนผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม
3) ถ้าเกิดมีประสบการณ์แล้วก็มีเอกสารสิทธิ์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมพวก คนเขียนแบบ จะได้รับการพินิจเป็นพิเศษ
4) มีความรู้ความสามารถ ความรู้ความเข้าใจสำหรับการช่วยเหลือการออกแบบแล้วก็วางแผนผังชุมชน โดยย้ำแนวทางการมี ส่วนร่วมของชุมชน ปรับปรุงและก็สร้างกลุ่มช่างชุมชนให้สามารถจัดการวางแบบ คิดแผน ดูแลงานก่อสร้างชุมชนได้ด้วยตัวเอง
5) สามารถเรียบเรียงข้อมูล พินิจพิจารณาข้อมูล ทำรายงานผลข้อมูล และก็การเขียนรายงาน
6) สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆดังเช่น GIS

2. วิศวกร ขึ้นอยู่กับ สำนักบ้านมั่นคงและก็ที่ดิน แล้วก็ ขึ้นอยู่กับ สำนักปรับปรุงที่พักที่อาศัยชุมชนขอบลำคลอง
ปริมาณ 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา/ชลประทาน/สภาพแวดล้อม)หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 3) มีความรู้และมีความเข้าใจสำหรับในการติดต่อแล้วก็ดำเนินงานร่วมกับชุมชน
4) สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆดังเช่นว่า การออกแบบโดยใช้โปรแกรมองค์ประกอบ STAAD, โปรแกรม GIS
5) ถ้าเกิดมีใบอนุมัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับแนวร่วมวิศวกร จากที่ประชุมวิศวกร จะได้รับการไตร่ตรองเป็นพิเศษ

 

3. ข้าราชการไอที (นักเขียนโปรแกรม) ขึ้นอยู่กับ สำนัก ไอที
ปริมาณ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) เรียนจบระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไอที การ จัดแจงสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวเนื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา .Net (C#), HTML5, PHP หรือภาษาอื่นๆที่เกี่ยวโยงกับการพัฒนา Web Application ได้อย่างต่ำ 1 ภาษา
4) มีความรู้และความเข้าใจรวมทั้งความสามารถสำหรับเพื่อการใช้ภาษา SQL และก็สามารถออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ได้
5) มีความสามารถสำหรับเพื่อการถ่ายทอดหรือเสนอผลงานให้แก่สหายร่วมงานแล้วก็ผู้ใช้งาน
6) สามารถเดินทางไปดำเนินงานบ้านนอกได้
7) แม้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application รวมทั้ง Web Service หรือ API จะได้รับการไตร่ตรองเป็นพิเศษ
8) แม้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวเนื่องในงานปรับปรุงชุมชนจะได้รับการใคร่ครวญเป็นพิเศษ

4. ข้าราชการบัญชี ขึ้นอยู่กับ สำนักการคลังแล้วก็บัญชี
ปริมาณ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office แล้วก็เครื่องมือที่ทำการได้ อย่างดีเยี่ยม
4) มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีและก็มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ภาษีรวมทั้งข้อบังคับ เกี่ยวเนื่องสำหรับเพื่อการดำเนินงาน
5) มีความละเอียดถี่ถ้วน ซื่อสัตย์

5. ข้าราชการตรวจตราข้างใน ขึ้นอยู่กับ สำนักตรวจดูด้านใน
ปริมาณ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การคลัง เศรษฐวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวพัน
3) มีความรู้และความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจในกรรมวิธีการพิจารณาด้านใน
4) มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ วิถีทางปฏิบัติ ตลอดจนความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวใช้สำหรับการตรวจดู รวมทั้งทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันนี้
5) มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

6. ข้าราชการวิเทศสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับ สำนักผู้อำนวยการ
ปริมาณ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยว
3) ถ้ามีประสบการณ์ด้านการประสานงานต่างแดน ขั้นต่ำ 2 ปี จะได้รับการใคร่ครวญเป็นพิเศษ
4) ถ้าเกิดมีคะแนนสอบ TOEIC อย่างต่ำ 700 คะแนน จะได้รับการพินิจเป็นพิเศษ
5) มีความสามารถเกี่ยวกับงานปรับปรุงชุมชนแคว้นแล้วก็การทำงานแบบพรรคความร่วมแรงร่วมมือ
6) มีความคล่องตัว สามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าเจริญ
7) สามารถใช้ไอทีในงานที่รับผิดชอบได้ดิบได้ดี
8) มีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษ (บอก อ่าน เขียน) ในระดับที่ถือว่าไม่ดี
9) สามารถดำเนินงานชนบทได้

7ข้าราชการพินิจพิจารณาหลักการรวมทั้งแผน ขึ้นอยู่กับ สำนัก ผสานโครงข่ายที่ประชุมหน่วยงานชุมชน
ปริมาณ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงขึ้นยิ่งกว่า ด้านเศรษฐวิทยา สังคมศาสตร์ วิชารัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม การจัดการจัดแจง
3) สามารถสรุปรวมทั้งเขียนรายงานเชิงวิชาการได้
4) ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้

การรับสมัคร
ผู้พอใจสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับสมัครถึงที่กะไว้ www.codi.or.th กรอกข้อมูลในเอกสารสำหรับสมัครให้ ครบบริบรูณ์ บอกชื่อตำแหน่งงานที่อยากได้สมัคร รหัสตำแหน่ง ขึ้นตรงต่อ พร้อมแนบภาพถ่ายหน้าตรง สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้ารวมทั้งการวิจัย และก็หลักฐานทางด้านการทหาร (ผู้ชาย) ส่งเอกสารสำหรับสมัครพร้อมเอกสารประกอบดังที่กล่าวถึงแล้ว มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrcodi@codi.or.th ภายในระยะเวลา 16.30 น. ของวันที่ 14 ม.ค. 2565
ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงที่กะไว้โทรศัพท์ลำดับที่ 0 2378 8300-9 ต่อ 8266 , 8777 สำหรับเอกสาร ข้อมูลเฉพาะบุคคลอื่นๆนอกเหนือจากที่เจาะจงไว้ข้างต้น รวมทั้งใบรับรองการทำงาน ให้เอามาในวันที่ท่านเข้ารับการ สัมภาษณ์ ถ้าเกิดว่าไม่มีใบรับรองการทำงานสถาบันจะไม่พินิจพิเคราะห์ค่าประสบการณ์ให้

รายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้
– ไฟล์ประกาศรับสมัคร
– เอกสารสำหรับสมัคร

หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *