โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

เปิดรับสมัครสอบ

1 .ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เฉพาะผู้หญิง
2 .ครูนาฏศิลป์ (หญิง)
3 .ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ (หญิง)
4 .ครูสอนวิชาภาษาไทย จบเอกภาษาไทย (ผู้หญิง)
5 .ครูสอนระดับปฐมวัย (ผู้หญิง) (ด่วนมาก)
6 .ครูพละ (เฉพาะผู้หญิง)

ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เฉพาะผู้หญิง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565
จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 15000
ลักษณะการทำงาน งานประจำ
หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
Programmer/Webmaster/IOS-Android/UX-UI
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. จบปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. ดูแลเว็บไซด์โรงเรียนได้
4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี
วิธีรับสมัคร สมัคร Online ระบบของเว็บไซต์หางาน Jobthaiweb.com เท่านั้น
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-5711079, 02-5711085 ติดต่อคุณนันทพนธ์]
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ – สอบถาม โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
เลขที่ 101/376-378 หมู่บ้านชลลดา ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-5711079, 02-5711085 ติดต่อคุณนันทพนธ์  โทรสาร : 02-5711085 เว็บไซต์ | แผนที่

 

โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ตำแหน่ง : ครูนาฏศิลป์ (หญิง)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565
จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 15000
ลักษณะการทำงาน งานประจำ
หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. จบปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลป์
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. หากมีประสบการณ์ในการสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีใจรักในงานการอาชีพ
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี
วิธีรับสมัคร สมัคร Online ระบบของเว็บไซต์หางาน Jobthaiweb.com เท่านั้น
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม  โรงเรียนจิรดา-โรงเรียนรางวัลพระราชทาน-631067390376819
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-5711079, 02-5711085 ติดต่อคุณนันทพนธ์]
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ – สอบถาม โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
เลขที่ 101/376-378 หมู่บ้านชลลดา ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-5711079, 02-5711085 ติดต่อคุณนันทพนธ์  โทรสาร : 02-5711085 เว็บไซต์ | แผนที่
ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ (หญิง)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565
จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 15000
ลักษณะการทำงาน งานประจำ
หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/ประกัน/คณิตศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. จบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. หากมีประสบการณ์ในการสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี
วิธีรับสมัคร สมัคร Online ระบบของเว็บไซต์หางาน Jobthaiweb.com เท่านั้น
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-5711079, 02-5711085 ติดต่อคุณนันทพนธ์]
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ – สอบถาม โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
เลขที่ 101/376-378 หมู่บ้านชลลดา ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-5711079, 02-5711085 ติดต่อคุณนันทพนธ์  โทรสาร : 02-5711085 เว็บไซต์ | แผนที่

 

ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาภาษาไทย จบเอกภาษาไทย (ผู้หญิง)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565
จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 15000
ลักษณะการทำงาน งานประจำสอนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 และ 2
หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. จบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. หากมีประสบการณ์ในการสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี
วิธีรับสมัคร สมัคร Online ระบบของเว็บไซต์หางาน Jobthaiweb.com เท่านั้น
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-5711079, 02-5711085 ติดต่อคุณนันทพนธ์]
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ – สอบถาม โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
เลขที่ 101/376-378 หมู่บ้านชลลดา ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-5711079, 02-5711085 ติดต่อคุณนันทพนธ์  โทรสาร : 02-5711085 เว็บไซต์ | แผนที่
 

 

โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ตำแหน่ง : ครูสอนระดับปฐมวัย (ผู้หญิง) (ด่วนมาก)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565
จำนวน 2 อัตรา
ระดับเงินเดือน 15000
ลักษณะการทำงาน งานประจำ
หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. จบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ วิชาเอกปฐมวัย
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี
วิธีรับสมัคร สมัคร Online ระบบของเว็บไซต์หางาน Jobthaiweb.com เท่านั้น
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-5711079, 02-5711085 ติดต่อคุณนันทพนธ์]
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ – สอบถาม โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
เลขที่ 101/376-378 หมู่บ้านชลลดา ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-5711079, 02-5711085 ติดต่อคุณนันทพนธ์  โทรสาร : 02-5711085 เว็บไซต์ | แผนที่

 

 

โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ตำแหน่ง : ครูพละ (เฉพาะผู้หญิง)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565
จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 15000
ลักษณะการทำงาน สอนวิชาพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. จบปริญญาตรี สาขาวิชาพละศึกษา
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี
วิธีรับสมัคร สมัคร Online ระบบของเว็บไซต์หางาน Jobthaiweb.com เท่านั้น
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-5711079, 02-5711085 ติดต่อคุณนันทพนธ์]
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ติดต่อ – สอบถาม โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
เลขที่ 101/376-378 หมู่บ้านชลลดา ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-5711079, 02-5711085 ติดต่อคุณนันทพนธ์  โทรสาร : 02-5711085 เว็บไซต์ | แผนที่
ขอบคุณข้อมูลจาก @jobgov.by.jobthaiweb
หางาน โคราช

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *