กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ( 29 ธันวาคม – 6 มกราคม 2565 )

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจาหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ) ( 29 ธันวาคม – 6 มกราคม 2565 )     กรมท่าอากาศยาน 71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจาหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ) เงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 7.1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี สาขาวิชาการบัญชีสาขา การบริหารธุรกิจสาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน …

งานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการบุคลากรวิชาการพัสดุภัณฑ์

งานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ บุคลากรวิชาการพัสดุภัณฑ์ ( 30 ธ.ค. – 7 เดือนมกราคม 2565 )   จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. …

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 131 อัตรา

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 131 อัตรา กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 131 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 มกราคม 2565 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 88 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน …

งานขอนแก่น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2564 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการ     จำนวน  5  อัตรา – วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป     วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ขอนแก่น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. …

การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน จำนวน 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัคร 13 ธ.ค. 2564 – 13 ม.ค. 2565

การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน จำนวน 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัคร 13 ธ.ค. 2564 – 13 ม.ค. 2565 การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานเข้าทำงาน จำนวน 40 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2564 – 13 ม.ค. 2565

งานกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

กศน.กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัคร 21-27 ธ.ค. 2564 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 21-27 ธ.ค. 2564    

หางานราชการจันทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบใส่ เพื่อรับราชการ พยาบาลวิชาชีพ 

หางานราชการจันทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบใส่ เพื่อรับราชการ พยาบาลวิชาชีพ ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดเมืองจันท์ ( 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. 2565 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

งานราชการ- จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคลากรราชการทั่วๆไป วุฒิ ป.ตรี

งานราชการ– จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคลากรราชการทั่วๆไป วุฒิ ป.ตรี งานราชการ– จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคลากรราชการทั่วๆไป วุฒิ เปรียญตรี ทุกสาขา ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท รับสมัคร เมื่อวันที่ 17-23 เดือนธันวาคม 2564 ข่าวสารรับสมัครงานราชการ จาก จ๊อบไทยดีดี โดยทางจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคลากรราชการทั่วๆไป ตำแหน่งบุคลากรวิชาการพัสดุภัณฑ์ วุฒิที่ใช้สำหรับในการสมัคร เปรียญตรีทุกสาขา ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้เมื่อวันที่ 17-23 ธ.ค. 2564 (ประกาศรับสมัคร)

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบันทึกข้อมูล ( บัดนี้ – 14 มกราคม 2565 )

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบันทึกข้อมูล ( บัดนี้ – 14 มกราคม 2565 ) กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 รับสมัคร : ลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (คนพิการ) ตำแหน่ง : พนักงานบันทึกข้อมูล เงินเดือน : 15,000 บาท จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร,โรงพยาบาลสมุทรสาคร,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564