กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ – ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี – ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน …

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นบุคลากรราชการทั่วๆไป 6 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นบุคลากรราชการทั่วๆไป 6 อัตรา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นบุคลากรราชการทั่วๆไป 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เวลานี้ ถึง 20 มี.ค. 2565 ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเฟ้นเป็นบุคลากรราชการทั่วๆไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แล้วก็ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริมาณ 3 อัตรา ค่าจ้างรายเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณสมบัติอันอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จากที่ กุมภาพันธ์ รับประกัน 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริมาณ 3 อัตรา ค่าจ้างรายเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณสมบัติอันอื่นที่เทียบเคียงได้โนระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ 2) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิบัตรประโยคม.ปลาย หรือเสมอกัน หรือคุณสมบัติอันอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 3) สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word, Excel, Power Point) 4) สามารถไปทำงานในหน่วยงานที่อยู่บ้านนอกได้โดยไม่มีเงื่อนไข การรับสมัคร ผู้มุ่งหวังจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที 11 – 20 เดือนมีนาคม 2565 ตลอด 1 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็ปไซต์ https://oae.thaijobjob.com ข้อมูลอื่นๆ – ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ – ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ