กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ( 29 ธันวาคม – 6 มกราคม 2565 )

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจาหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ) ( 29 ธันวาคม – 6 มกราคม 2565 )     กรมท่าอากาศยาน 71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจาหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ) เงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 7.1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี สาขาวิชาการบัญชีสาขา การบริหารธุรกิจสาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน …

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 131 อัตรา

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 131 อัตรา กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 131 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 มกราคม 2565 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 88 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน …

งานขอนแก่น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2564 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการ     จำนวน  5  อัตรา – วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป     วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ขอนแก่น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. …

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบันทึกข้อมูล ( บัดนี้ – 14 มกราคม 2565 )

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบันทึกข้อมูล ( บัดนี้ – 14 มกราคม 2565 ) กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 รับสมัคร : ลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (คนพิการ) ตำแหน่ง : พนักงานบันทึกข้อมูล เงินเดือน : 15,000 บาท จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  

(หน่วยงานมหาชน) เปิดรับสมัครสอบเพื่อดำเนินการ สถาบัน 8 อัตรา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (หน่วยงานมหาชน) เปิดรับสมัครสอบเพื่อดำเนินการ สถาบัน 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่ตอนนี้ถึง 14 เดือนมกราคม 2565 ประกาศสถาบันปรับปรุงหน่วยงานชุมชน (หน่วยงานมหาชน) เรื่อง รับสมัครคัดคนทั่วๆไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. คนเขียนแบบ ขึ้นอยู่กับ สำนักบ้านมั่นคงรวมทั้งที่ดิน ปริมาณ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์ สถาปัตยกรรมแผนผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม 3) ถ้าเกิดมีประสบการณ์แล้วก็มีเอกสารสิทธิ์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมพวก คนเขียนแบบ จะได้รับการพินิจเป็นพิเศษ 4) มีความรู้ความสามารถ ความรู้ความเข้าใจสำหรับการช่วยเหลือการออกแบบแล้วก็วางแผนผังชุมชน โดยย้ำแนวทางการมี ส่วนร่วมของชุมชน ปรับปรุงและก็สร้างกลุ่มช่างชุมชนให้สามารถจัดการวางแบบ คิดแผน ดูแลงานก่อสร้างชุมชนได้ด้วยตัวเอง 5) สามารถเรียบเรียงข้อมูล พินิจพิจารณาข้อมูล ทำรายงานผลข้อมูล และก็การเขียนรายงาน 6) สามารถใช้งานโปรแกรม …

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 มกราคม 2565 สถาบันนิติเวช เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ประกาศสถาบันนิติเวช เรื่อง รับสมัครเลือกสรรเพื่อบรรจุรวมทั้งแต่งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ดำเนินการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ทำการ (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอันอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน ที่ เดือนกุมภาพันธ์ รับประกัน ในสาขา วิชาวิธีการหมอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางรังสีวิธี ทางชีวเวชศาสตร์ ทางพันธุศาสตร์ ทางวิชาพฤกษศาสตร์ ทางปรมาณูเทคโนโลยี ทางอุปกรณ์ศาสตร์   2. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ( ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างรายเดือน 17,500 – …