กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 85 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค) 1. นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา 2. นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา 3. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา 4. นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท 1 อัตรา 5 นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ) 1 อัตรา 6. นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร) 1 อัตรา 7 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร) 1 อัตรา 8 พนักงานบริการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก) 1 อัตรา …