กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ( 29 ธันวาคม – 6 มกราคม 2565 )

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจาหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ) ( 29 ธันวาคม – 6 มกราคม 2565 )     กรมท่าอากาศยาน 71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจาหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ) เงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 7.1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี สาขาวิชาการบัญชีสาขา การบริหารธุรกิจสาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน …

งานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการบุคลากรวิชาการพัสดุภัณฑ์

งานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ บุคลากรวิชาการพัสดุภัณฑ์ ( 30 ธ.ค. – 7 เดือนมกราคม 2565 )   จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. …

การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน จำนวน 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัคร 13 ธ.ค. 2564 – 13 ม.ค. 2565

การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน จำนวน 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัคร 13 ธ.ค. 2564 – 13 ม.ค. 2565 การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานเข้าทำงาน จำนวน 40 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2564 – 13 ม.ค. 2565

งานกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

กศน.กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัคร 21-27 ธ.ค. 2564 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 21-27 ธ.ค. 2564    

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร,โรงพยาบาลสมุทรสาคร,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ( 7 – 13 กรกฎาคม 2564 ) จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานราชการเฉพาะกิจ เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการสาธารณสุข ( 12 – 16 กรกฎาคม 2564 )   จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ตามประกาศแนบท้าย เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. …

เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายแพทย์ปฏิบัติการ ( 23 – 29 ธันวาคม 2564 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ เงินเดือน : 18,020 – 23,100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ( 23 – 29 ธันวาคม 2564 )

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ( 23 – 29 ธันวาคม 2564 )     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 มกราคม 2565 สถาบันนิติเวช เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ประกาศสถาบันนิติเวช เรื่อง รับสมัครเลือกสรรเพื่อบรรจุรวมทั้งแต่งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ดำเนินการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ทำการ (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอันอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน ที่ เดือนกุมภาพันธ์ รับประกัน ในสาขา วิชาวิธีการหมอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางรังสีวิธี ทางชีวเวชศาสตร์ ทางพันธุศาสตร์ ทางวิชาพฤกษศาสตร์ ทางปรมาณูเทคโนโลยี ทางอุปกรณ์ศาสตร์   2. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ( ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างรายเดือน 17,500 – …