โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา

โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 16 อัตรา อัตราค่าจ้าง ลูกจ้างรายวัน อัตราวันละ 800 บาท ตามวันทำการ เงินค่าตอบแทน พตส. เดือนละ 1,500 บาท ตามงานที่ปฏิบัติ หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึง 9 เมษายน …