โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 5-9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายคาบชั่วโมงละ 50 บาท (ปฏิบัติงานวันละ 8 ช.ม.) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเลขานุการหรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำหนดการรับสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ไปยังงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ตั้งแต่วันที่ 5-9เมษายน 2564 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารที่ส่ง ภายหลังปิดรับสมัครหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-9672 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก

กศจ.อุบลราชธานี รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีเหตุพิเศษ 110 อัตรา

กศจ.อุบลราชธานี รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีเหตุพิเศษ 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 110 อัตรา 1) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 11 อัตรา 2) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 16 อัตรา 3) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา 4) กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 5) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา 6) กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 7) กลุ่มวิชาเอกเคมี …

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า เงินเดือน 12,800 บาท 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร 1 อัตรา 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ 1 อัตรา สนามสอบ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาโทรคมนาคม กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ …

เทศบาลตำบลปทุม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

เทศบาลตำบลปทุม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศเทศบาลตำบลปทุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเดือน 9,400-11,500 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ) 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการ ทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. หนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ …