สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 1 อัตรา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา ความรู้ความสามารถที่ต้องการ . (1) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ (2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ (3) มีคุณธรรม จริยธรรม (4) มีจิตสำนึกบริการ (5) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง (6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการติดต่อประสานงานและ การทำงานเป็นทีม (7) มีความกระตือรือร้น (8) มีความละเอียด รอบคอบ …

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสวรรคโลก อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) เลขที่ 9 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ …