กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี 24-30พ.ค.65

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี 24-30พ.ค.65 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2565 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร – มีสัญชาติไทย – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี – เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) – มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์ – สามารถใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Power point) ได้ – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ – มีมนุษย์สัมพันธ์ดี – ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัย – …