โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)

Read more