สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ชื่อตำแหน่ง 1.1 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

Read more