สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีทุกสาขา 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ …