สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

Read more

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

Read more

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

Read more

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง ปฏิบัติงานที่กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน จำนวน 2 อัตรา

Read more